Massaal afslanken op het werk?

Recent was er in het TV programma ‘De Rekenkamer‘ een reportage over de kosten van overgewicht. Enorme bedragen vlogen om de oren en leidde al snel tot het idee dat massaal afslanken een oplossing gaat bieden, maar daar vallen nog al wat kanttekeningen bij te plaatsen.

 

Hoe dikker hoe zieker?

De kosten van overgewicht en obesitas zijn onder ander gebaseerd op de cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Deze laten in de ruwe data heel duidelijk een lineaire relatie zien tussen de BMI (body mass index) en de verzuimdagen. Hoe hoger de BMI, hoe groter het aantal verzuimdagen en dat steunt heel duidelijk het sentiment in het TV programma.

diet-apple-14807165resize

De BMI heeft een lineair verband met het aantal verzuimdagen tot je het corrigereert op opleidingsniveau. De BMI alleen zegt dus niet zoveel.

Ruwe data is niet geschikt voor het trekken van conclusies en moet eerst opgeschoond worden. Het resultaat kan daardoor dramatisch veranderen. Als BMI namelijk de belangrijkste factor is, dan moet de relatie ook overeind blijven op alle opleidingsniveaus. Het CBS heeft hier op gecorrigeerd en blijkt het verband af te nemen en zelfs te verdwijnen. Hoe hoger het opleidingsniveau hoe kleiner het verband. Het draait dus niet alleen om BMI, maar om vele andere zaken.

 

Betrokkenheid

Mensen met een hogere opleidingsachtergrond hebben doorgaans meer verantwoordelijkheid in een organisatie. We weten inmiddels al heel lang dat dit kan leiden tot grotere betrokkenheid van de medewerker. Het is vergelijkbaar met onderhoud aan een huur- of een koophuis. De betrokkenheid zorgt ervoor dat de huzien uit de laatste categorie er doorgaans beter bijstaan. Overgewicht is daarmee niet zonder risico’s, maar het is slechts een factor uit een heel palet, waarop de werkgever kan sturen. Zoek daarom naar creatieve mogelijkheden om het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers op elk niveau te stimuleren.

 

Conclusie

Met overgewicht loopt men een verhoogd risico op ziekteverzuim, maar niet iedereen met overgewicht is ziek. Zodra men corrigeert op opleidingsniveau, dan verdwijnt de relatie. We moeten dus voorbij de buikomvang kijken als we een vitalere organisatie nastreven.

Author: readyfor

Share This Post On
468 ad